Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej na 2017 r. skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 ze zm.) prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2017.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

  1. Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
  2. Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

PDFOgłoszenie_konkurs_kultura_fizyczna_2017.pdf

DOCXwzór oferty 2017.docx

DOCXwzór sprawozdania 2017.docx