Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne

 Gogolin, dnia 08.05.2012r.

 

WG.I.271.5.2012

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL.09.01.02-16-086/11 pod nazwą: „Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

wybrano ofertę złożoną przez Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12Call Center s.c.

ul. Jagielońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

 

z ceną ofertową 57 765,90  zł ( 33 części )

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Kryterium oceny oferty-„cena oferty” ilość punktów

Część 1

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Koryna Konopka ul. Norwida 24, 47-320 Gogolin.

 

4189,5

5250

 

100

79,80

2

Część 2

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Jadwiga Józefów ul. Pułaskiego 14, 47-300 Krapkowice

 

3360

3500

 

100

96,0

3

Część 3

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Stanisława Szewczyk ul. Leśna 12, 47-320 Gogolin

 

3360

3500

 

100

96,0

4

Część 4

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Barbara Wieczorek ul. Marzanny 26, 47320 Gogolin

 

1680

1750

 

100

96,0

5

Część 5

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Barbara Wieczorek ul. Marzanny 26, 47320 Gogolin

 

1680

1750

 

100

96,0

6

Część 6

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Ewa Sadowska – Spranzel ul. Buczka 3, 47-300 Krapkowice

 

1680

1750

 

100

96,0

7

Część 7

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Mariola Jendrusch ul. Wyzwolenia 66b/5,  47-320 Gogolin

 

1680

1750

 

100

96,0

8

Część 8

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Dorota Kłeczek ul. Nowa 46, 47-320 Gogolin

 

1680

1750

 

100

96,0

9

Część 9

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

Anna Rosenberger ul. Lipowa 19,  Dobra

 

1680

1750

 

100

96,0

10

Część 10

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Beata Karpińska ul. Pocztowa 11, 47-300 Krapkowice

 

1197

1500

 

100

79,8

11

Część 11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Urszula Bomba ul. Lipowa 4, 47-320 Gogolin

 

1197

1500

 

100

79,8

12

Część 12

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Romana Kubień ul. Kasztanowa 9

 

1197

1500

 

100

79,8

13

Część 13

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Beata Karpińska ul. Pocztowa 11, 47-300 Krapkowice

 

1197

1500

 

100

79,8

14

Część 14

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Urszula Bomba ul. Lipowa 4, 47-320 Gogolin

 

1197

1500

 

100

79,8

15

Część 15

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Magdalena Koteluk ul. Stara Poczta 9, Kalinowice

 

1197

1500

 

100

79,8

16

Część 16

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Sabina Broj  Miodowa2, Przywory

 

1680

1750

 

100

96,0

17 

Część 17

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Anna Szampera  ul. Kochanowskiego 24, 47-303 Krapkowice

CLiPP Centrum Logopedyczne i Psychologiczno – Pedagogiczne Violetta Stasiak – Ogonowska ul. Kresowa 11, 45-316 Opole

 

 

1440

1500

1440

 

 

100

96,0

Wykonawca wykluczony z postępowania

18

Część 18

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Maria Gębka ul. Szpitalna 88, 47-320 Gogolin

 

4320

4500

 

100

96,0

19

Część 19

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Katarzyna Wojciechowska Piela ul. Słowackiego 77, Raszowa

 

1440

1500

 

100

96,0

20

Część 20

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Kornelia Miemczyk ul. Krótka 8, Malnia

 

1440

1500

 

100

96,0

21

Część 21

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Romana Kubień, ul. Kasztanowa 9, 47-320 Gogolin

 

1440

1500

 

100

96,0

22

Część 22

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Agata Muraszko ul. Jana Bytnara Rudego 12d/1003, 45-265 Opole

 

1276,80

1600

 

100

79,8

23

Część 23

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Grażyna Rusakowicz ul. Osiedle Sady 3/23, 47-300 Krapkowice

 

1276,8

1600

 

100

79,8

24

Część 24

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Mirosława Olejnik Skwira ul. Koszyka 8/27 , 45-720 Opole

CLiPP Centrum Logopedyczne i Psychologiczno – Pedagogiczne Violetta Stasiak – Ogonowska ul. Kresowa 11, 45-316 Opole

 

1536

1600

1536

 

 

100

96

Wykonawca wykluczony z postępowania

25

Część 26

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Ewa Wawrzynek  ul. Podgórna 3, Malnia

 

 

1920

2000

 

100

96,0

26

Część 26

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Mirosława Olejnik Skwira ul. Koszyka 8/27 , 45-720 Opole

CLiPP Centrum Logopedyczne i Psychologiczno – Pedagogiczne Violetta Stasiak – Ogonowska ul. Kresowa 11, 45-316 Opole

 

2880

3000

2880

 

 

100

96,0

Wykonawca wykluczony z postępowania

27

Część 27

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Nina Mielczarek ul. Grota Roweckiego 7g/14, 45-256 Opole

CLiPP Centrum Logopedyczne i Psychologiczno – Pedagogiczne Violetta Stasiak – Ogonowska ul. Kresowa 11, 45-316 Opole

 

1276,8

1600

1536

 

 

100

79,8

Wykonawca wykluczony z postępowania

28

Część 28

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Dorota Skrzypczyk ul. Prosta 4a, Odrowąż

 

1197

1500

 

100

78,9

29

Część 29

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Sabina Thiel ul. 1 maja 4, 47-325 Kamień Śląski

 

1197

1500

 

100

79,8

30

Część 30

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Magdalena Marska Gołyś ul. Powstańców Śląskich 31, 47-370 Moszna

CLiPP Centrum Logopedyczne i Psychologiczno – Pedagogiczne Violetta Stasiak – Ogonowska ul. Kresowa 11, 45-316 Opole

 

1440

1500

1440

 

 

100

96

Wykonawca wykluczony z postępowania

31

Część 31

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Natalia Zagórska ul. Wyzwolenia 66b/8, 47-320 Gogolin

 

1440

1500

 

100

96,0

32

Część 32

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Renata Fikus ul. Mickiewicza 44, 47-325 Kamień Śląski

 

1197

1500

 

100

79,8

33

Część 33

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski V12 Call Center s.c. ul. Jagielońska 22/1 33-300 Nowy Sącz

Renata Fikus ul. Mickiewicza 44, 47-325 Kamień Śląski

 

1197

1500

 

100

79,8

 

Podpisał:

 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz