Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 21 grudnia 2016r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VIII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3.Przedstawienie przez Przewodniczacego Gminnej Rady Seniorów sprawozdania z działalności w okresie międzyposiedzeniowym.
4. Uzgodnienie harmonogramu dyżurów członków GRS na I kwartał 2017 roku.
5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
6. Zakończenie obrad posiedzenia.


Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
/-/ Jan Nadbrzeżny

PDFZawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.pdf