Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin, 13.12.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Kamień Śląski ul. Czesława – Lotnisko, na działce nr ewid. 640
k. m. 2 obręb Kamień Śląski.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją.
Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania.

 

                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                                 Joachim Wojtala