Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr VIII/2016

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, z dnia 21 grudnia 2016r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-11:00

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Brüll Daniela;
 2. Długosz Jerzy;
 3. Gabor Wiktor;
 4. Nadbrzeżny Jan;
 5. Szwugier Urszula;
 6. Wandowski Dariusz;
 7. Wiora Marta;
 8. Zając Krystyna;
 9. Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Czok Piotr – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 5. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 6. Lindhorst Katarzyna – z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji;
 7. Buk Monika– Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości. Podziękował za życzenia świąteczne
i noworoczne, które napłynęły do członków GRS, za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 9 członków.

Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie w IV kwartale 2016 r. w okresie od 29.09.2016 do 21.12.2016r.

Przypomniał, iż podczas ostatniego Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów, które odbyło się 29.09.2016 r. podjęta została uchwała w sprawie przyśpieszenia budowy skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 409 z linią kolejową E30 oraz tunelu dla pieszych z wejściem na perony dworca w Gogolinie.

 

Przedstawił wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Seniorów:

07.10.2016 r.  - W GCK w Gogolinie Seniorzy z Akademii Trzeciego Wieku zainaugurowali kolejny - XIV semestr zajęć. Odbyło się spotkanie ze specjalistką ochrony przyrody Parku Krajobrazowego Góra św. Anny i znawczynią ziołolecznictwa Panią Renatą Wielgosik. Tematem było: „Zioła w leczeniu – syropy i nalewki”. Na kolejnych spotkaniach 10 i 17.11.2016 r. odbyły się zajęcia plastyczne dot. przygotowań do świąt Bożego Narodzenia oraz wykład o zagrożeniach w gminie, wygłoszony przez płk. Tadeusza Byrskiego – Naczelnika Wydziału Gminne Centrum Reagowania.

04.11.2016 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję zdrowotną pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Odbyła się prelekcja lekarza nt. profilaktyki oraz zapobiegania chorobom nowotworowym, występy artystyczne dzieci przedszkolnych, publicznej szkoły podstawowej i Zespołu Szkół z Gogolina. Można było skorzystać z badań diagnostycznych poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, wpisać się do rejestru Bazy Danych Szpiku, a także skosztować zdrowych, ekologicznych potraw przygotowanych przez młodzież szkolną.

10.11.2016 r. - Z okazji Święta Niepodległości w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie odbyła się prelekcja Pani Marii Zagwojskiej pt. „Z Polską w sercu – nasza droga do niepodległości”. Organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

17.11.2016 r. - W Gminnym Centrum Kultury odbyła się debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji i Burmistrza Gogolina, w której uczestniczyli Seniorzy z Klubu Seniora i Akademii Trzeciego Wieku. Przedstawiono krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa i omawiano sposoby współpracy policji z różnymi środowiskami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Mapy zagrożeń sporządzono po konsultacjach społecznych na terenie całego kraju. Wiele uwagi poświęcono sprawie bezpieczeństwa na drogach oraz innych zagrożeń np. występujących w sezonie grzewczym (przypadki zatrucia się czadem).

18.11.2016 r. - W GCK w Gogolinie odbyła się druga edycja salonu „Zwykli – Niezwykli”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń pozarządowych, mieszkańcy odznaczeni honorową odznaką „Zasłużony dla Miasta Gogolin”, szefowie gminnych jednostek organizacyjnych i oświatowych, radni i sołtysi oraz przedstawiciele duchowieństwa. Zaprezentowany został interesujący program artystyczny w wykonaniu małych strażaków  z Przedszkola Nr 3 w Gogolinie. Uroczystość uświetnił występ  aktorki i wokalistki śląskiej, Ingi Papkali.

Burmistrz Gogolina wraz Kapitułą „Zwykli – Niezwykli” wręczyli statuetki i wyróżnienia.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również Seniorzy z Gminy Gogolin, mianowicie nagrodę
w postaci statuetki otrzymali:

 • Pani Krystyna Broj z Kamienia Śląskiego (nagrodzona statuetką) za zaangażowanie na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich, parafialnych oraz realizowanych dla seniorów, a także dbałość o podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie kultury śląskiej
  i niesienie pomocy socjalnej potrzebującym;
 • Zespół teatralny „Gagatki” z Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku                           za promowanie na arenie krajowej miasta i gminy Gogolin, wykazywaną pasję
  w umilaniu życia seniorów;
 • Pan  Antoni Pluta z Obrowca za wieloletnią służbę, jako kościelny w parafii pw. św. Jana Chrzciciela;
 • Pan Alojzy Tomeczek z Zakrzowa  za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i wieloletnią służbę strażacką w miejscowej OSP;
 • Grupa muzyczna „Wędrująca Kapela (Elżbieta Klimas, Gabriela Szampera, Jerzy Kuklewski, Herbert Kasner, Tadeusz Stadnicki, Kazimierz Fert) działająca przy ATW                za edukację muzyczną, animację życia kulturalnego w gminie Gogolin, promowanie tradycyjnej muzyki, także środowisku seniorów.

Wyróżnienie Burmistrza Gogolina przyznano dla:

 • Pani Marty Wiora za zaangażowanie w działalność społeczno – kulturalną, propagowanie dziedzictwa kulturowego gminy Gogolin, działania na rzecz integracji mieszkańców, upowszechnianie pięknych tradycji, za twórcze inicjatywy kulturalne i społeczne;
 • Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” za wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską oraz czynne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców miasta i gminy Gogolin, a także społeczną postawę oraz propagowanie idei wolontariatu i pomoc potrzebującym;
 •  Gminnej Radzie Seniorów w Gogolinie za czynne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz podejmowane działania integrujące lokalną społeczność, a także wspieranie gminnych inicjatyw gospodarczych oraz podejmowane niezwykle twórczych i innowacyjnych przedsięwzięć.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny odniósł się do anonimowego listu, jaki kilka dni po uroczystości tj. 06.12.2016 r. został opublikowany w „Nowinach Krapkowickich”. Jego autor niezwykle krytycznie odniósł się do sprawy przyznania przez Burmistrza Gogolina kilkudziesięciu wyróżnień osobom, firmom, stowarzyszeniom oraz instytucjom, które bezinteresownie udzielają się w gminie czyniąc to dla dobra publicznego.

Insynuacje skierowane były między innymi pod adresem starszego człowieka, wieloletniego kościelnego z Obrowca. Przyznanie dla niego nagrody określił pogardliwie „tegorocznym hitem”.

Zakwestionował również przyznanie wyróżnienia dla naszej Gminnej Rady Seniorów określając to w taki sposób: „utworzona dosłownie niedawno przez samego burmistrza Gminna Rada Seniorów także niepoważnie wygląda na podium”.

„Pragnę zauważyć, że nasza 15–osobowa Gminna Rada Seniorów działa wystarczająco długo. Niebawem miną dwa lata od czasu jej powołania przez Radę Miejską. Reprezentujemy swoich mieszkańców i to co robimy na co dzień jest wolontariatem.  To chyba dobrze, że swoje doświadczenie i wolny czas możemy poświęcić z pożytkiem dla innych,  że możemy przy tym mieć wpływ na sprawy środowiska seniorów w naszej gminie oraz wspierać Burmistrza i gogoliński samorząd w istotnych sprawach.” – zauważył Przewodniczący Jan Nadbrzeżny.

 

29.11.2016 r. - Przedstawiciele naszej GRS uczestniczyli w II edycji Targów Senioralnych „SENIOR EXPO”, które odbyły się w Centrum Wstawienniczo-Kongresowym w Opolu.
W tym wyjeździe wzięli udział: Panie - Krystyna Broj i Urszula Szwugier, Panowie – Wiktor Gabor, Ginter Hońka, Dariusz Wandrowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia – Pan Andrzej Mrowiec. Udział w targach był okazją do spotkań z seniorami, którzy przyjechali do Opola z różnych stron województwa opolskiego. Imprezę targową uświetniły występy artystyczne w wykonaniu seniorskiego chóru „CANTABILE” z Kędzierzyna – Koźla, tenora Juliusza Ursyna Niemcewicza oraz prelekcje byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisława Nicieji i dyrektora opolskiego „CARITAS” ks. Arnolda Drechslera.

30.11.2016 r. - Odbył się doroczny Andrzejkowy Marsz Nordic Walking, którym uwieńczono całoroczną akcję zdrowotną - „Postaw serce na nogi”.Uczestnicy tego blisko
5- kilometrowego marszu włączyli się do Ogólnopolskiej Kampanii Aktywności Fizycznej „Postaw serce na nogi”, dzięki temu promują zdrowy tryb życia i w ten sposób przeciwdziałają chorobom układu krążenia.

W listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie z Panią Aleksandrą Bryś - specjalistką patologii stóp. Ponadto zorganizowano spotkania z policją nt. zagrożeń występujących w naszym województwie i najbliższym otoczeniu seniorów. Organizatorem tychże spotkań był Klub Seniora.

09.12.2016 r. - W restauracji „Kasztelanka” w Kamionku odbyło się szkolenie w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa „Odnowa Wsi w nowym okresie programowania 2014 – 2020”. Na zaproszenie Burmistrza Gogolina i Przewodniczącego Rady Miejskiej na szkolenie przybyli sołtysi,  przedstawiciele rad sołeckich, liderzy odnowy wsi, przewodniczący zarządów dzielnic, radni, prezesi stowarzyszeń, przewodniczący kół DFK, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele naszej GRS, m. innymi Pani Krystyna Broj, Pani Marta Wiora, Pan Dariusz Wandrowski. Omówiono realizację kalendarza imprez społeczno-animacyjnych w 2016 roku, zapoznano z projektem wydarzeń oraz imprez zaplanowanych na 2017 rok, w tym z okazji 50 - lecia nadania Gogolinowi praw miejskich, jak również omówiono założenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury na 2017 rok 

Jan Nadbrzeżny powiedział, iż „W przyszłym roku nadarza się okazja, żeby nasi seniorzy wzięli aktywny i jak najliczniejszy udział w zaplanowanych przedsięwzięciach, w szczególności zaś tych, które dotyczą jubileuszu Gogolina.”

Przewodniczący wspomniał także  o sukcesie seniorów z DSS „św. Barbara” w Kamionku. Zespół teatralny „Gagatki”, który działa od początku istnienia tej placówki, czyli od 10 lat  zajął I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „PUMA 2016” w Dąbrowie Górniczej.  „Gagatki” wystąpiły z inscenizacją utworu J. Tuwima „Rzepka” w wersji śląskiej. Osiągnięty sukces potwierdza, że warto w swoim środowiskach aktywnie i systematycznie pracować, bo jeśli robi się coś interesującego, to otoczenie bliższe i dalsze z pewnością to zauważy. Gratulujemy „Gagatkom” tego sukcesu i ogromnej wytrwałości.

15.12.2016 r. - W restauracji „JOANNA” w Gogolinie odbyło się spotkanie wigilijne seniorów członków Akademii Trzeciego Wieku. Uczestniczyło około 50 osób oraz zaproszeni goście na czele z Panem Joachimem Wojtalą, Burmistrzem Gogolina. W programie spotkania były recytacje poezji w wykonaniu Pani Stanisławy Kassner, wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie skrzypiec w wykonaniu Pana Juliana Kuklewskiego.

16.12.2016 r. - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora zamieszkałych na terenie Gogolina. Uczestniczyło około 150 osób, a wśród nich Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina, Piotr Czok Przewodniczący Miejskiej Rady i ks. dziekan Krzysztof Korgel.

W poszczególnych sołectwach Gminy Gogolin odbyły się tradycyjne spotkania opłatkowe dla seniorów i osób samotnych.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zauważył także, iż GRS miała możliwość wydelegować dwie osoby na dwudniowy wyjazd do Warszawy, do Sejmu RP (w dniach 15 – 16.12.2016 r.), na spotkanie z Sejmową Komisją zajmującą się sprawami seniorów. Propozycja wpłynęła od  Fundacji „Aktywni – Kreatywni”, z którą GRS miała warsztaty w październiku 2016 roku. Jednakże z powodu zbyt późnego powiadomienia i braku chętnych Przewodniczący musiał organizatorom odmówić (główna przyczyna to okres przedświąteczny i członkowie GRS byli zaabsorbowani przygotowaniami do spotkań wigilijnych).

W dniu 15.12.2016 r. Przewodniczący poinformował o tym, iż brał udział w konferencji „Dialog, planowanie i partnerstwo w praktyce”, która odbyła się w Colegium Majus Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kilkunastu rad seniorów z naszego województwa, którzy prezentowali swoje doświadczenia (Głubczyce, Dobrzeń Wielki) oraz pełnomocnicy ds. seniorów z UM Opole i Marszałka Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zauważył, iż prowadzona jest kronika Gminnej Rady Seniorów. Zachęcił członków Rady do gromadzenia materiałów i przekazywania ich pani Monice Buk, odpowiedzialnej za wpisy do kroniki.

Przewodniczący GRS powiedział, iż z przyczyn losowych nie odbyły się dyżury w dniach 11.10.2016 r. i 25.10.2016 r. Dyżurowali natomiast Zdzisław Zinczyn  (08.11.2016 r.), Jerzy Długosz (06.12.2016 r.) i Jan Nadbrzeżny (22.11.2016 r. i 20.12.2016 r.). W trakcie tych dyżurów nie odnotowano żadnych spraw i nie było też okazji do spotkań z seniorami.

Głos zabrał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, który w nawiązaniu do wspomnianego artykułu anonimowej osoby powiedział, iż jest zadowolony, że Gminna Rada Seniorów na terenie Gminy Gogolin funkcjonuje. Aby służyć mieszkańcom i pomagać tam gdzie trzeba pomagać. Dodał, że ważne jest podnoszenie świadomości mieszkańców, w szczególności cieszy podsumowanie akcji zdrowotnej, gdzie to wyruszano na teren poszczególnych wiosek, aby Seniorzy mieli możliwość porozmawiania z ekspertami i dokonania badań w swojej miejscowości. Życzył powodzenia oraz siły w Nowym 2017 Roku. Życzył, aby to co robi GRS było zauważalne na co dzień. Zadeklarował, iż ze swojej strony dalej będzie wspierać działania GRS. Burmistrz przypomniał, że 2017 rok będzie Jubileuszowym Rokiem Miasta Gogolina (50-lecie nadania praw miejskich).

Jan Nadbrzeżny pogratulował Burmistrzowi w imieniu całej Rady uzyskanego tytułu: Burmistrz po raz piąty został jednym z laureatów „Samorządowego menedżera regionu”, plebiscytu organizowanego przez prestiżowe czasopismo „Puls Biznesu”. W tym roku, Burmistrz zajął II miejsce w województwie opolskim.

Głos zabrała Marta Wiora, członek GRS, która podziękowała za zorganizowanie spotkania z policjantami na terenie gminy Gogolin. Zauważyła, iż tego typu spotkania są niezmierne ważne, aby uświadomić szczególnie starszych Mieszkańców Gminy na jakie zagrożenia i podejrzane sytuacje mają zwracać uwagę.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad.4.

W dalszej części obrad Przewodniczący GRS odczytał harmonogram dyżurów członków Rady na I kwartał 2017r.:

           10.01.2017 r. -  pani  Marta Wiora;

           24.01.2017 r. -  pan Dariusz Wandrowski;

           07.02.2017 r. – pan  Wiktor Gabor;

           21.02.2017 r. – pan  Jan Nadbrzeżny;

           07.03.2017 r.- pan  Jan Nadbrzeżny;

           21.03.2017 r.- pani  Daniela Brüll;

Poddał pod głosowanie harmonogram dyżurów. 8 głosów „za” – jeden członek wstrzymał się od głosowania (Jerzy Długosz).

Harmonogram zostanie podany do publicznej informacji i rozwieszony na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

Ad. 5 .

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych osób chciałby jeszcze zabrać głos
w wolnych wnioskach.

Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie podziękował za zaproszenie oraz za owocną współpracę z Gminną Radą Seniorów. Zauważył, iż GRS dużo robi dla lokalnej społeczności, którzy mogą korzystać z doświadczenia starszych. Złożył życzenia świąteczne.

Izabela Olczyk, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w imieniu swoim, ale także wszystkich pracowników OPS podziękowała za całoroczną  współpracę z GRS, dodając iż „Zawsze można liczyć na GRS”.

Ad. 6        

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył VIII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom oraz życzenia świąteczne i noworoczne.

 

                              
                              Przewodniczący

Protokołowała na podst. nagrania.                                                      Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Monika Buk                                                                                          Jan Nadbrzeżny

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki:

PDFProtokół z VIII Posiedzenia GRS _ 21.12.2016.pdf

PDFzał. nr 1 do protokołu.pdf