Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół

 Gogolin, dnia 21.05.2012r.

 

WG.I.271.6.2012

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin w ramach projektu POKL.09.01.02-16-086/11 pod nazwą: Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

wybrano ofertę złożoną przez 

 

część I: BAM Sp.J. Wyposażenie Szkół i Biur , 44-200 Rybnik ul. Niedobczycka 94

z ceną ofertową 48 496,61 zł ( z podatkiem VAT) ( cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

część II: NORDWECO Sp. z o.o. 71-130 Szczecin ul. Wieniawskiego 21

z ceną ofertową 10 222,22 zł  ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

 

Kryterium oceny oferty – „cena oferty” Ilość punktów

 

1

Artur Adamski Pomoce Szkolne

86-005 Białe Błota

ul. Czerska 33

Część II

13 308,00

 

76,81

2

Fabryka Pomocy Naukowych

Sp. z o.o.

48-300 Nysa ul. Słowiańska 7

 

Część I

59 747,54

 

 

 

81,17

 

 

3

PPHU GAZDA

Dariusz Skolimowski

83-032 Pszczółki

ul. Kwiatowa 20 , Skowarcz

Część I

77 950,27

 

 

 

62,21

 

 

4

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

35-310 Rzeszów,

Aleja Rejtana 8

 

Część I

62 089,00

 

78,11

5

 

 

 

 

NORDWECO Sp. z o.o.

71-130 Szczecin

ul. Wieniawskiego 21

 

Część II

10 222,22

 

100

6

 

 

 

 

Ergotop Sp. z o.o.

57-220 Ziębice ul. Wałowa 46

 

Część II

12 481,00

 

81,90

7

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych

63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Krotoszyńska 133

 

 

Część I

55 912,94

 

86,74

8

 

 

 

BAM Sp.J. Wyposażenie Szkół i Biur

44-200 Rybnik

ul. Niedobczycka 94

 

Część I

48 496,61

 

 

 

 

100

 

 

 

9

 

 

 

PASJASPORT – Błażej Walczak

44-100 Gliwice

ul. Kościuszki 6a/2

Część II

22 500,00

 

45,43

10

 

 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k..

93-428 Łódź ul. Graniczna 46

 

Część I

49 853,31

 

97,28

11

 

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

90-248 Łódź ul. POW  25

Część I

64 867,00

 

74,76

12

 

 

COBRABID PWD Sp. z o.o.

02-134 Warszawa

ul. 1-go Sierpnia 32

 

Część I

67 002,52

 

72,38

13

 

 

P.W. Antares Witold Ziołek

58-370 Boguszów – Gorce

ul. Waryńskiego 32

Część I

58 542,80

Część II

12 902,00

 

Część I

82,84

Część II

79,23

 

14

 

 

 

LinkNET s.c. Marcin Dzierżanowski , Piotr Gorysz

45-446 Opole ul. Gosławicka 2

 

Część II

13 185,00

 

77,53

15

 

 

TOBI T.Tokarz, R. Szeliga

37-450 Stalowa Wola,

Al. JP.II  25A

Część I

64 483,16

 

 

 

75,21

 

 

16

 

 

 

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński s.c.

46-073 Chróścina ul. 1-go Maja 6

Część I

57 093,00

 

84,94

                                                                                                                            

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz