Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

 

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 61/1, k.m. 2 obręb Gogolin 2 o pow. 0,1238 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł.*

Wadium – 10 000,00 zł.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 61/8, k.m. 2 obręb Gogolin 2 o pow. 0,0628 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 000,00 zł.*

Wadium – 5 200,00 zł.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 18,8 m2  położonego w Górażdżach przy ul. Fabrycznej (KW OP1S/00046346/9) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania wynoszącym 188/7362 działki Nr 163/29 k.m. 1 obręb Górażdże o pow. 0,1588 ha. ujawnionej jest w księdze wieczystej Nr KW- 45741/ST prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Lokal mieszkalny jest własnością Gminy Gogolin, a właścicielem działki jest Skarb Państwa. Nieruchomość jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 400,00 zł (cena lokalu 14 200,00 + cena gruntu 1 200,00zł).

Wadium – 2 020,00 zł.

4. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Obrowcu  przy ul. Jacka i Agatki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 250/1 z mapy 3 obrębu Obrowiec o pow. 0,5760 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW 52015 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działka stanowi własność Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości – 250 000,00 zł.

Wadium – 29 000,00 zł.

5. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy ul. Asnyka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 749/8 z mapy 9 obrębu Gogolin 2 o pow. 0,0890 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW 51106 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działka stanowi własność Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 57 500,00 zł.*

Wadium – 5 750,00 zł.

6. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy ul. Bagiennej znaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 1051 oraz Nr 1052 z mapy 10 obrębu Karłubiec o łącznej pow. 0,0869 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW 24405 oraz KW 24404 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Działki stanowią własność Gminy Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości – 38 000,00 zł.*

Wadium – 3 800,00 zł.

 

* Pozycja 1, 2, 5 i 6 sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 04 lipca 2012r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 29 czerwca 2012r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829 lub www.gogolin.pl

                                                                                         

 

                                                                                                 Burmistrz Gogolina

                                                                                                   Joachim Wojtala