Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia

        Na podstawie  art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2017. 

Burmistrz Gogolina

 informuje, że w postępowaniu  dotyczącym zlecenia na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin w 2017 r., w trybie wyboru oferty  przeprowadzonej w dniu  16.02.2017 r., Komisja:

1) postanowiła przyjąć ofertę Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą  45-010 Opole,    

    ul. Szpitalna 5a  na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

    - pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych  

      i  starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia lecznicza;

2) ustaliła wysokość dotacji w kwocie 85.000,00zł., która jest przeznaczona na realizację

    zadania zawartego w ofercie.

Placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonywania powyższego zadania będzie:    Stacja Opieki Caritas w Gogolinie, 47-320 Gogolin,  ul. Szkolna 2.

 

                                                                                                       Burmistrz Gogolina

                                                                                                          Joachim Wojtala

Załączniki:

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia.pdf