Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację  w 2017 roku programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020” w zakresie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, profilaktyki raka jelita grubego oraz profilaktyki raka prostaty

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020” w dniu 15 lutego 2017 r. Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.28.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. dokonała oceny
i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.

Komisja proponuje wysokość dotacji w kwocie 27.000,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Załącznik:

PDFOgłoszenie o wynikach konkursu nowotwory 2017.pdf
 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”, w dniu 15 lutego 2017 r. Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.28.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. dokonała oceny i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez: 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.

Komisja proponuje wysokość dotacji w kwocie 112.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Załącznik:

PDFOgłoszenie o wynikach konkursu wady postawy 2017.pdf

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację  w 2017 roku programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020” w dniu 15 lutego 2017 r. Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.28.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. dokonała oceny i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na otwarty konkurs ofert.

Komisja proponuje wysokość dotacji w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Załącznik:

PDFOgłoszenie o wynikach konkursu wady słuchu i wzroku 2017.pdf