Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 marca 2017 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się IX Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie międzyposiedzeniowym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany formuły dyżurów członków Gminnej Rady Seniorów.
  5. Omówienie założeń organizacyjnych „Senioriada 2017”.
  6. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
  7. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

 

Przewodniczacy Gminnej Rady Seniorów

                                                                                               Jan Nadbrzeżny                  

Załącznik:

PDFZawiadomienie IX Posiedzenie GRS w Gogolinie.pdf