Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie

 Gogolin, dnia 28.05.2012r.

 

WG.I.271.7.2012

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

budowa ulicy Piotra Świerca w Gogolinie

 

wybrano ofertę złożoną przez  EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, 47-320 Gogolin ul. Rolna 1

 

z ceną ofertową 336 551,87 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek 47-320 Gogolin ul. Rolna 1

                                                        

100

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn – Koźle ul. Strzelecka 13b                    

92,66

3

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego

 i Transportu Edward Hucz

42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27                          

93,51

 

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz