Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR. I. 0050.49. 2017

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 24 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Na  podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  w Załączniku   nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Załączniku  nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w  Gminie Gogolin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

Załączniki:

PDFZarządzenia Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia- przedszkola.pdf

PDFZałącznik nr 2 do szkoły .pdf