Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr IX/2017

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 29.03.2017 r.,

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:00.

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

1) Broj Krystyna

2) Brull Daniela

3) Długosz Jerzy

4) Gabor Wiktor

5) Hońka Ginter

6) Mnich Maria

7) Nadbrzeżny Jan

8) Sadowska Henryk

9) Szwugier Urszula

10) Wandrowski Dariusz

11) Wiora Marta

12) Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Czok Piotr – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 5. Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 7. Piotr Giecewicz – p.o. Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie;
 8. Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji;
 9. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 12 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl Zachęcił także do dostarczania materiałów,  celem uzupełniania kroniki GRS.

Ad. 3

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie w IV kwartale 2016 r. w okresie od 21.12.2016 r. do dnia 29.03.2017 r.

 • 6 stycznia 2017r.- Staraniem Burmistrza i Gminnego Centrum Kultury w Hali Sportowej w Gogolinie wystąpił zespół „Golec uOrkiestra” z uroczystym koncertem kolęd, w którym wzięli udział mieszkańcy, a wśród nich wielu Seniorów Gminy Gogolin.
 • 13 stycznia 2017 r. - W GCK w Gogolinie odbył się koncert Tomasza Dolskiego pn. „Symfonia na skrzypce jako hity muzyki poważnej w nowoczesnej formie”.
 • 19 stycznia 2017 r. - W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie robocze, na którym Burmistrz Joachim Wojtala wraz ze swoimi współpracownikami zaprezentował koncepcję oraz wizualizację nowego osiedla mieszkaniowego „Dębowe”, zlokalizowanego w obrębie ulic: Ligonia, Dzierżonia, Młyńska i Dębowa, na którym docelowo zamieszka 650 osób. Szczegółowo przedstawiona została koncepcja przestrzenna tego przyszłego osiedla, którą przybliżył Krzysztof Reinert, naczelnik wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. W ramach projektu zaplanowano także ulokowanie 4 budynków w zabudowie wielorodzinnej
  o trzech kondygnacjach, gdzie w dolnej ich części znajdą się  mieszkania przystosowane dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Zamysł ten, to realizacja koncepcji Burmistrza i Rady Miejskiej rozważanej jesienią 2015 r. zwanej „Enklawą Kamionek”. GRS podjęła uchwałę wspierającą, uznającą jako niezbędne utworzenie
  w gminie (wtedy w Kamionku)  mieszkań wspomaganych dla ludzi w podeszłym wieku i osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przewodniczący zauważył, iż
  w gminie podejmowane są kolejne, bardzo konkretne i skuteczne kroki celem stworzenia mieszkańcom i tym osobom, które zechcą osiedlić się w gminie, zapewnienia optymalnych warunków do bezpiecznego i wygodnego życia.

Zdaniem Burmistrza, na wspomnianym osiedlu „Dębowe” zapewnione będą warunki do uruchomienia żłobka i przedszkola, powstaną place zabaw i miejsca na rekreację,  na usługi handlowe i komercyjne, jak również zostaną wybudowane na tym obszarze nowe układy komunikacyjne. Podczas tego spotkania Przewodniczący GRS podkreślił, iż jest zapotrzebowanie na mieszkania wspomagane i przedstawiona koncepcja osiedla jest przyjazna Seniorom, natomiast Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy, Andrzej Balcerek zauważył, iż po raz pierwszy jako społeczność lokalna mamy możliwość brania czynnego udziału w procesie tworzenia „nowego miasta”. Burmistrz zapewnił, że pierwsze działki od strony ul. Ligonia niebawem zostaną przygotowane do sprzedaży dla oferentów, którzy zechcą rozpocząć realizację pierwszych obiektów mieszkalnych. Z ostatnich doniesień prasy lokalnej już wiemy, że proces realizacji tego osiedla rozpocznie się wkrótce, bo pierwsi nabywcy się zgłosili. W dalszej części spotkania przedstawiciel firmy „Gniotpol” z Malni przedstawił plany inwestycyjne związane z rozwojem tej firmy. Najistotniejsze, że
w związku z tym zakład zostanie rozbudowany i powstaną nowe hale produkcyjne, będą też zatrudnieni nowi pracownicy (ok. 30 osób). Wybudowana zostanie nowa ulica w Malni, która połączy ul. Opolską z siedzibą tej firmy i powstaną nowe parkingi. Ułatwiona będzie komunikacja w kierunku kościoła, cmentarza i ośrodka zdrowia, a przez to poprawi się bezpieczeństwo samych mieszkańców, w tym Seniorów i turystów, których coraz więcej odwiedza miejscowość.

 • 23 stycznia 2017 r. -Z okazji Dnia Babci i Dziadka w GCK staraniem Klubu Seniora odbył się występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie. Spotkanie połączono ze smacznym poczęstunkiem oraz życzeniami dla seniorów.
 • 10 luty 2017 r. - W DSS „św. Barbara” w Kamionku odbyły się obchody Światowego Dnia Chorych. W programie: msza święta z namaszczeniem chorych, poczęstunek, występ zespołu teatralnego „Gagatki” oraz grupy obrzędowej z Obrowca, która przedstawiła korowód  z „Niedźwiedziem”.
 • 10 luty 2017 r.  - W godzinach wieczornych w GCK odbyło się spotkanie z Markiem Gaszyńskim, znanym dziennikarzem muzycznym Polskiego Radia, przyjacielem Czesława Niemena. Prezentowana było muzyka zespołów rockowych z lat sześć dziesiątych minionego stulecia, w tym piosenki Niemena.
 • 11 luty 2017 r. - W Malni odbyły się obchody Światowego Dnia Chorych.
  Po uroczystej mszy świętej w miejscowym kościele uczestnicy spotkali się w świetlicy parafialnej na poczęstunku.
 • 16 luty 2017 r. -  Słuchacze ATW spotkali się z radcą prawnym mec. Joanną Dzisiewicz i wysłuchali wykładu  nt. „Rozporządzanie majątkiem w drodze testamentu oraz darowizny”.
 • 23 luty 2017 r. - Na zakończenie karnawału w GCK odbyła się biesiada z okazji „Tłustego Czwartku”. Poprowadził ją Marek Szołtysek z Telewizji Silesia
  i zaprezentował program „Na śląską nutę”, a gościem wieczoru był zespół „ZORBA”, który zaprezentował ludowe instrumenty, muzykę pieśni i tańce  greckie.
 • 28 luty 2017 r. - Na zakończenie karnawału grupa mieszkańców gminy Gogolin (38 osób z ATW) wzięła udział w tradycyjnym corocznym Śledzikowym Marszu Nordic Walking. Grupa pojechała autokarem do Malni i tam przemaszerowała blisko 5 km trasą w kierunku Odrowąża. Następnie uczestników powitał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który z panem Krzysztofem Reinertem opowiedzieli o historii miejscowości i miejscowego kościoła, a także o planach rozbudowy firmy „GNIOTPOL” oraz korzyściach, jakie z tego wynikną. Na zakończenie odbyło się spotkanie przy śledziku i zabawa przy dźwiękach akordeonu, a wszyscy uczestnicy otrzymali czapeczki z odblaskiem.
 • 28.02.2017 r. - W świetlicy szkolnej w Malni spotkali się członkowie miejscowego Klubu Seniora, żeby pożegnać kończący się karnawał. Obecna na tym spotkaniu sołtys wsi Barbara Herok przedstawiła zamierzenia rozwojowe dla tej miejscowości. Opowiedziała o rozwoju lokalnej firmy „Gniotpol”, o budowie obwodnicy Choruli
  i Malni, a także o koncepcji wybudowania nowej ulicy, która ma połączyć główną ulicę tej wsi z siedzibą wspomnianej firmy. Poprawi się przez to bezpieczeństwo
  w tym rejonie, a także dostęp do kościoła, ośrodka zdrowia i cmentarza. Przy wspólnym posiłku, pączkach i kawie czytano bajki w gwarze śląskiej przetransponowane przez Marka Szołtysika.
 • 1 marca 2017 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie w ramach Klubu Seniora, które miało na celu powołanie grupy aktywnych seniorów i przekonanie ich do prowadzenia aktywnego trybu życia, uprawiania rekreacji oraz uczestniczenia
  w zajęciach aerobiku.
 • 8 marca 2017 r. - W GCK w kawiarence „Nutka Cafe” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie wielopokoleniowe miało otwarty charakter – dla młodzieży
  i dorosłych. Przygotowano paniom wiele atrakcji: pokaz makijażu, pokaz pielęgnacji dłoni, pokaz kulinarny z inżynierii żywienia Agnieszki Jazłowieckiej pn. „Rodzinne odżywianie smaczne i tanie”, a także udzielano porad żywieniowych.
 • 9 marca 2017 r.  - W ramach ATW (inauguracja semestru XV) w GCK w Gogolinie odbyły się warsztaty plastyczne nt. „Wiosenne aspiracje”, które prowadziła p. Barbara Herok.
 • 09 marca 2017 r. - Klub Seniora oraz GCK w Gogolinie przygotowali projekt pt. „Kultura od kuchni” obejmujący wyposażenie kuchni dla GCK, a także zorganizowanie  w ramach projektu warsztatów kulinarnych. Projekt złożony został
  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.
 • 12 marca 2017 r.- W GCK zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet pn. „Muzyczny upominek dla Karoliny”. Uczestników zabawiał  barwny zespół cygański, który przedstawił program „Dżiani i gwiazdy cygańskie”. Wystąpił z nimi również założyciel tego zespołu, Don Wasyl. Koncert tego zespołu reprezentującego kulturę romską stanie się niewątpliwie tegorocznym hitem. Występ trwał  nieprzerwanie przez prawie dwie godziny i rozbawił licznie zgromadzoną publiczność.
 • 13 marca 2017 r. - W GCK odbyło się spotkanie seniorów z policjantem z Posterunku Policji w Gogolinie nt. bezpieczeństwa i zagrożeń oraz naszego zachowania, a także działań prewencyjnych prowadzonych przez policję, które niwelują zagrożenia
  w naszym miejscu zamieszkania.
 • 16.03.2017 r.- W GCK odbyło się spotkanie z fizjoterapeutą Zbigniewem Kołbą, autorem książki „Krioterapia” zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
  w Gogolinie. Uczestnicy spotkania uzyskali cenne informacje i wskazówki na temat zdrowia, rozmawiano o leczeniu bezsenności, szkodliwości stresu, o zapotrzebowaniu energetycznym organizmu, leczeniu zimnych stóp i dłoni, leczeniu odoru stóp, wrzodów żołądka i dwunastnicy, o przyczynach braku kolagenu w stawach,
  o zakrzepicy bezobjawowej itp.

Przewodniczący GRS Jan Nadbrzeżny poinformował, iż w I kwartale 2017 odbędą się jeszcze następujące wydarzenia:

 • 29.03.2017 r. - W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie odbędzie się spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, autorką książek „Większy kawałek nieba”, „Wszystkie kolory nieba”,”Spełnione marzenia”.  
 • 30.03.2017 r.  W Gminnej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie nt. „Dopóki życie trwa” z Joanną Szwalbe.

 

Dodał, iż aktualnie Seniorzy czynią przygotowania do Kiermaszu Wielkanocnego. Podczas Kiermaszu odbędą się konkursy na stół wielkanocny, konkurs kroszonkarski, a także wystawa rękodzielnictwa seniorów.

 

Przewodniczący przekazał także informacja dot. dyżurów GRS, jakie odbywają się
w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.

W I kw. 2017 r. dyżurowali: Marta Wiora, Dariusz Wandrowski, Gabor Wiktor oraz Jan Nadbrzeżny (trzy dyżury, w tym jeden jako zastępstwo za p. Danielę Brüll). Podczas dyżurów nie było interesantów.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 12 głosami „za”.

Ad.4.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny otworzył dyskusję nad dalszą formułą dyżurów GRS. Przypomniał, iż Gminny Punkt Doradztwa dla Seniorów został powołany 19 czerwca 2015r. uchwałą nr II/3/2015 Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Ustalono tam, iż dyżury
w ramach wolontariatu pełnić będą członkowie Gminnej Rady Seniorów. Podczas trwania takiej formy dyżurów odbyły się: 52 dyżury (2 razy nie odbyły się z przyczyn losowych). Zauważono, iż zainteresowanie taką formą dyżurów jest bardzo nikłe. Zaledwie trzy osoby pojawiły się na dyżurach.

Przewodniczący zauważył, iż nadszedł właściwy moment, aby przedyskutować formułę dyżurów, ale w taki sposób aby nie rezygnować z kontaktów z Seniorami.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił obszerną analizę w jaki sposób dyżurują Gminne Rady Seniorów w innych miastach i tak np. w Kępnie dyżury odbywają się raz na miesiąc po 2 godziny, we Wrocławku w każdy poniedziałek po dwie godziny, w Warszawie – dzielnica Wola w każdy czwartek po dwie godziny, w Opolu - raz na miesiąc w środy po dwie godziny, w Kątach Wrocławskich – raz na miesiąc w poszczególnych sołectwach. Przewodniczący zauważył, iż dyżury takie odbywają się głównie przedpołudniem. Dodał, iż jego zdaniem niezmiernie istotny jest kontakt z Seniorem, aby Senior czuł wsparcie GRS, dlatego tez niezwykle istotna jest pełna informacja o dyżurach w każdym z Sołectw.

Poddał pod dyskusje następujące propozycje nowej formuły dyżurów, które dotychczas odbywały się we wtorki co dwa tygodnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Propozycja 1. Raz na miesiąc – 2 godziny w OPS;

Propozycja 2. Raz na miesiąc – 2 godziny zawsze w innym miejscu;

Propozycja 3. Co dwa tygodnie jak dotychczas, ale dyżury jednogodzinne (15.00-16.00).

Propozycja 4. Rezygnacja z dyżurów, zamiast tego wprowadzenie tzn. „skrzynek kontaktowych” ustawionych Urzędzie Miejskim, gdzie można składać swoje uwagi, wnioski.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Henryka Sadowska, członek GRS złożyła propozycje dyżurów raz w miesiącu po
2 godz, ale w godzinach przedpołudniowych.

Pan Ginter Hońka, członek GRS zasugerował, aby w każdym sołectwie były spotkania raz na kwartał, a co miesiąc na terenie miasta Gogolin.

Zadecydowano, iż nie ma potrzeby ustawienia skrzynek na wnioski w Urzędzie. Zaznaczono, iż dyżury należy organizować w godzinach przedpołudniowych.

Podsumowano pomysły oraz uzgodniono, iż dyżury GRS odbywać się będą we wtorki
w godz. 10.00-12.00. Zawsze w pierwszy wtorek kwartału w wszystkich sołectwach Gminy Gogolin, a w pierwsze wtorki każdego miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej, tak jak dotychczas – pokój numer 7.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Izabela Olczyk, wyraziła zgodę na dyżury w OPS w takich godzinach.

Przegłosowano nowy format dyżurów – 12 głosy „za”.

Celem wprowadzenia takich dyżurów jest hasło „skracamy drogę”, tak aby Senior miał jak najkrótszą drogę do pokonania, aby porozmawiać o swoich problemach, troskach.

Jerzy Długosz, członek GRS zauważył, iż nie wszystkie sołectwa maja swoich przedstawicieli w Gminnej Radzie Seniorów (np. sołectwa Zakrzów, Dąbrówka).

Zadecydowano, iż rozesłane zostaną pisma do księży proboszczów parafii, celem odczytania po mszach świętych ogłoszenia o dyżurach.

Ad. 5 Ad. 6.

Głos zabrał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina. Zaprosił na coroczny Jarmark Wielkanocny oraz przedstawił szeroki program imprez towarzyszący Jubileuszowi 50.lecia nadania praw miejskich miastu Gogolin w maju br. Dodatkowo zaprosił na koncert zespołu z
 Czech, który gra na dzwonkach, w niedziele 24 czerwca br. do kościoła pw. NSPJ
w Gogolinie. Burmistrz opowiedział także o programie artystycznym i planach związanych
z Artystycznym Latem 2017. Finał Artystycznego Lata obędzie się w tym roku 30.07.2017 r.
i obędzie się pod patronatem Programu Pierwszego Polskiego Radia. Poinformował także
o uroczystościach odpustowych św. Jacka w Kamieniu Śląskim (12-13.08.2017) oraz
o zaplanowanych na 10.09.2017 Dożynkach Gminnych, które w tym roku odbędą się
w sołectwie Malnia.

Planowana jest także kolejna odsłona, zapoczątkowanej rok temu „Senioriady”. Finał „Senioriady” to wycieczka dla ok. 60 osób do Zwierzyńca i okolic.

Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina odniósł się także do planowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa Osiedla Dębowego w Gogolinie. Opowiedział o aktualnym stanie projektu,
w tym ofercie skierowanej do Seniorów. Na koniec przedstawił swoje stanowisko
w opisywanej sprawie „dębu Karik” w Gogolinie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych osób chciałby jeszcze zabrać głos
w wolnych wnioskach.

Maria Mnich, członek Gminnej Rady Seniorów zwróciła uwagę na problem niebezpiecznych ścieżek rowerowych do Krapkowic.

Ad. 6  

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył IX Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała na podst. nagrania.

Monika Buk                                                                                                                      Jan Nadbrzeżny

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki: