Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

 

 Gogolin, dnia 12.06.2012r.

 

WG.I.271.8.2012

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , działki nr: 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613, obręby Obrowiec, Wygoda

 

wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

 

z ceną ofertową 422 486,44 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego

i Transportu Edward Hucz

42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27

89,13

2

Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 

68,85

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” S.J.

46-200 Kluczbork ul. Matejki 1

 

82,67

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„Transkom” Robert Białdyga

47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

 

78,62

5

EKO-PROBUD  Bartosz Szczepanek

47-320 Gogolin ul. Rolna 1

92,58

6

Zakład Budownictwa Ogólnego „Drobud”

Anna Stryczek – Janicka

45-124 Opole, Ul. Budowlanych 50

81,39

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

 

100

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA

48-100 Głubczyce ul. Kolejowa 1

62,79

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz