Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

                                                                                      Gogolin, dnia 11.06.2012 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w 2012 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonej w dniu 11.06.2012 r., Komisja postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 2 na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego;

2) organizacja imprez integracyjnych i charytatywnych.

 

 

Burmistrz Gogolin

Joachim Wojtala