Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014-2029”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 220) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014-2029” w dniach od 13.06.2017 r. do dnia 04.07.2017r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: bip.gogolin.pl

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie lub drogą poczty elektronicznej na adres: do dnia 04.07.2017 r.

 

Załącznik:

1. PDFAktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną.pdf