Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy Gogolin w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin.

Na podstawie art. 15 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ).

Burmistrz Gogolina

informuje, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w 2017 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonej w dniu 21.06.2017 roku, Komisja postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 2 na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

  1. udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego;
  2. organizacja imprez integracyjnych i charytatywnych.

Na realizację zadania udzielono  dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

 

                                                                                                Burmistrz Gogolina

                                                                                                 Joachim Wojtala