Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr X/2017

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 27.06.2017 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:15

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Brull Daniela
 2. Długosz Jerzy
 3. Gabor Wiktor
 4. Hońka Ginter
 5. Mnich Maria
 6. Nadbrzeżny Jan
 7. Sadowska Henryk
 8. Wiora Marta
 9. Zinczyn Zdzisław.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 4. Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 5. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 6. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 7. Józef Woźny – komendant Straży Miejskiej w Gogolinie;
 8. Arkadiusz Wilk – aspirant z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach;
 9. Piotr Giecewicz – zastępca Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie;
 10. Stanisław Haraf – naczelnik wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska UM w Gogolinie;
 11. Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 12. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Administracji, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 9 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakieś wątpliwości bądź zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Zachęcił także do dostarczania materiałów,  celem uzupełniania kroniki GRS.

Przewodniczący Jan Nadbrzezny przekazał głos Burmistrzowi Joachimowi Wojtala, który ze względu na inne zobowiązania służbowe nie mógł uczestniczyć w całości Posiedzenia.  Burmistrz Gogolina przekazał informację, iż złożono wniosek do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie 2017 w/s Święta Seniorów - „Senioriady”. Do 19.07.2017 ma zostać ogłoszona decyzja w sprawie złożonego wniosku. Bez względu na to, planuje się Święto Seniorów w trzech odsłonach: cz. 1 – wyjazd połączony z prelekcją
o działalności Górażdże Cement SA z okazji 40-lecia istnienia Cementowani w Choruli; cz. 2 – spotkanie integracyjne, połączone z rajdem rowerowym/marszem z kijkami; cz. 3 – spotkanie w Gminnym Centrum Kultury z ciekawą „osobistości” świata kultury, sztuki
i telewizji (trwają rozmowy). Zaplanowano robocze spotkanie z Seniorami, celem ustalenia ostatnich szczegółów. Burmistrz Gogolina poinformował również członków GRS o nowych rozstrzygnięciach w zakresie budowy obwodnicy Malnia – Chorula.

Na zakończenie dodał, iż w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości jest do dyspozycji. Podziękował za dotychczasową współpracę i życzył owocnych obrad.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w II kwartale 2017 roku.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny odczytał sprawozdanie międzysesyjne, zwracając uwagę na najważniejsze kwestie ostatniego kwartału. Sprawozdanie obejmuje okres od ostatniego posiedzenia GRS, tj. od 29.03.2017 r.  do 27.06.2017 r.

29.03.2017 r. - W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, w którym wzięło udział wielu Seniorów Gminy Gogolin.

02.04.2017 r. - W Hali Sportowej im. Z i B. Blautów w Gogolinie odbył się tradycyjny Jarmark Wielkanocny. W ramach Jarmarku odbył się po raz szósty Gminny Konkurs Kroszonkarski i Zdobienia Jaj Wielkanocnych im. J. Lipki. W tegorocznym jarmarku wyjątkowo mocno swój udział zaakcentowali seniorzy z gogolińskiego Klubu Seniora,
a także  z Domu Spokojnej Starości „św. Barbara” w Kamionku, którzy przygotowali barwne stoiska. Seniorzy z Klubu Seniora wzięli udział w konkursie kroszonkarskim oraz na najładniejszy regionalny stół. Otrzymali wyróżnienie i nagrodę pieniężną.

06.04.2017 r. - Słuchacze ATW wzięli udział w warsztatach plastycznych z Barbarą Herok, twórczynią ludową, których tematem były „Wielkanocne stroiki”.

07.04.2017 r. - Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Gminnym Centrum Kultury
w Gogolinie odbyło się spotkanie z psycholog Ewą Kancioch-Schynol z Gminnego Ośrodka Zdrowia. Spotkanie poświęcone było zaburzeniom depresyjnym. Organizatorem spotkania był Referat Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie.

14.04.2017 r. - W Wielki Piątek, 22 – osobowa grupa słuchaczy ATW, spotkała się pod kapliczką Matki Boskiej przy źródełku na Bagnach. Odprawili Drogę Krzyżową, obmyli twarze wodą źródlaną i przy świątecznym śniadaniu złożyli sobie wielkanocne życzenia.

20.04.2017 r. - Słuchacze ATW spotkali się w GCK w Gogolinie z Barbarą Jaskólską, znawczynią sztuki, która w sposób niezwykle interesujący i pełen humoru zaprezentowała pokaz multimedialny nt. trendów we wzornictwie przemysłowym i w architekturze światowej.

21.04.2017 r.  -W Gminnym Centrum Kultury odbyło spotkanie z prof. Sławomirem Nicieją, byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego i autorem książek z wielkiego cyklu „Kresowa Atlantyda”. Pan profesor, jako wybitny znawca tematyki kresowej wygłosił wykład pt. „Prawda i legenda o ojczyznach utraconych”. Wykład i samo spotkanie z autorem, który jest historykiem przyciągnęło wielu słuchaczy i pozostawiło niezwykłe wrażenie.

26.04.2017 r. - Słuchacze ATW zwiedzali w hotelu Vertigo wystawę najlepszych prac konkursu fotograficznego, zorganizowanego z okazji jubileuszu 50-lecia nadania Gogolinowi praw miejskich.

11.05.2017 r. - Odbyły się warsztaty plastyczne dla słuchaczy ATW prowadzone przez Barbarę Herok  nt. „Kwiatowych pejzaży”.

13.05.207 r. - Odbyła się wycieczka Klubu Seniora do Łosiowa na Targi Kwiatów i Roślin Ozdobnych.

18.05.2017 r. - Słuchacze ATW wzięli udział w wyjeździe do Opolskiego Teatru im.
J. Kochanowskiego na spektakl teatralny „Opole/04” wystawiany na nowej scenie „Modelatornia”. Spektakl powstał w związku z obchodami 800-lecia Opola i w swej treści prezentował cztery oblicza miasta z różnych okresów historycznych, oczami czterech reżyserów.

18.05.2017 r. - W sali narad Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie funkcjonowania komunikacji rowerowej  w gminie w szczególności na kierunku z Gogolina do Krapkowic. W spotkaniu wzięło udział kilku członków GRS,
a także Józef Woźny - komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, asp. Arkadiusz Wilk -  asystent ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach oraz Stanisław Haraf -  Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska UM w Gogolinie. Spotkanie zostało zainicjowane wnioskiem zgłoszonym przez Marię Mnich na ostatnim posiedzeniu GRS, które odbyło się pod koniec marca br. Pani Maria zwróciła uwagę na problem niebezpiecznych ścieżek rowerowych do Krapkowic (tak to zostało ujęte w protokole z IX Posiedzenia GRS).

20.05.2017 r. - Odbyła się uroczysta Majówka w Domu Spokojnej Starości „św. Barbara”
w Kamionku, zorganizowana przez DSS, Radę Sołecką i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamionek oraz Parafię Kamień Śląski.

23.05.2017 r. - W Gminnym Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca zorganizowane przez Klub Seniora, w którym uczestniczyło 91 osób. Udział wzięli również zaproszeni goście m. innymi Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala i  Iwona Cimek, Dyrektor GOK. Uczestnikom wręczano piękne laurki przygotowane przez dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz zaprezentowano program artystycznym dzieci z naszych przedszkoli.

26.05.2017 r. – Na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie odbyła się Biesiada Jubileuszowa pn. „A Karliczek za nią z flaszeczką wina”, inaugurująca imprezy związane z jubileuszem 50 -lecia nadania Gogolinowi praw miejskich i odsłonięcia pomnika Karolinki i Karliczka.
W biesiadzie wzięło udział wielu mieszkańców naszej gminy, także seniorów i zaproszonych gości z miast i gmin partnerskich z kraju i zagranicy (łącznie ok. 900 osób).

27.05.2017 r. - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyła się konferencja z okazji 50 -lecia nadania praw miejskich Gogolinowi oraz 50-rocznicy odsłonięcia pomnika Karolinki
i Karliczka

28.05.2017 r.- Na Placu Benedyktyńskim w Goglinie odbył się galowy koncert XX Opolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie, który był zwieńczeniem majowych obchodów jubileuszu 50-lecia.

29.05.2017 r. - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z policją i strażą miejską na temat przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów.

08.06.2017 r. - Odbyły się warsztaty plastyczne dla członków ATW, prowadzone przez Barbarę Herok nt. „Na ludowo – wianki”.

09.06.2017 r. – Seniorzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej śp. ks. Krzysztofa Korgela, proboszcza parafii  Obrowiec i dziekana dekanatu krapkowickiego, wielkiego przyjaciela seniorów, który często z seniorami przebywał, inspirował oraz zaszczepiał
w ludziach optymizm i nadzieję.

16.06.2017 r. - Odbyła się wycieczka seniorów do Pszczyny i Goczałkowic, w której wzięło udział ok. 50 osób z Klubu Seniora.

21.06.2017 r. - Seniorzy wzięli udział w uroczystości nadania imienia „Karolinki i Karlika” dla przedszkola Nr 3 w Gogolinie.

22.06.2017 r. - Seniorzy z ATW odbyli spotkanie plenerowe w Parku Krajobrazowym Góry św. Anny i podziwiali piękno okolicy z przewodniczką Anną Wielgosik.

23.06.2017 r. - Seniorzy wzięli udział w uroczystości podsumowania roku artystycznego, która odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna  „50 lat + VAT”.

25.06.2017 r. - W ramach jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Gogolinowi w kościele pw. NSPJ odbył się koncert zespołu „Zvonky Dobre Zpravy” (Dzwony Dobrych Wiadomości).

Na zakończenie swego sprawozdania przewodniczący GRS poinformował, że w dniu 21.06.2017 r. rozmawiał z Urszulą Niewiadomską z GRS w Zdzieszowicach, która wystąpiła z propozycją nawiązania współpracy z GRS w Gogolinie, w celu podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad.4.

Jan Nadbrzeżny, przewodniczący GRS przypomniał o wniosku, złożonym podczas ostatniego posiedzenia GRS, które odbyło się w marcu br., złożonego przez panią Marię Mnich. Wniosek dotyczył bezpiecznego poruszania się rowerem z Gogolina do Krapkowic. Przewodniczący poinformował, iż podjął działania mające na celu dokonanie analizy wniosku pani Mnich. 22 czerwca br. dokonał wizji terenowej. Przedstawił swoje uwagi oraz zachęcił do dyskusji. Obecni na spotkaniu Józef Woźny – komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, Arkadiusz Wilk – aspirant z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach oraz Stanisław Haraf – naczelnik wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska UM w Gogolinie zabrali głos.

Na wskutek wywiązanej dyskusji zadecydowano, iż „Gmina Rada Seniorów w Gogolinie stwierdza, iż korzystanie z chodnika i ścieżki dla rowerów przy drodze DW 409 pomiędzy Gogolinem (rondo), a Krapkowicami stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. GRS wnioskuje do Burmistrza Gogolina, żeby podjął rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Opolu i Burmistrzem Krapkowic celem uporządkowania problemu.”

Glos zabrał Jerzy Długosz, członek GRS, który zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni na trasie rowerowej Gogolin - Kamień Śląski, w szczególności na odcinku Kamionka. Pan Stanisław Haraf, naczelnik wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska UM w Gogolinie, powiedział iż zainteresuje się tematem stanu ww. drogi.

Ad. 5.

Ustalono harmonogram dyżurów na III kwartał 2017 r., w poszczególnych sołectwach Gminy Gogolin (każdy pierwszy wtorek danego kwartału):

- 04.07.2017 r. – Chorula (CAW Chorula) – p. Dariusz Wandrowski,

- 04.07.2017 r. – Kamionek (DSS Św. Barbara) – do ustalenia,

- 04.07.2017 r. – Malnia (świetlica młodzieżowa) – p. Wiktor Gabor,

- 04.07.2017 r. – Górażdże (świetlica młodzieżowa) -  p. Zdzisław Zinczyn,

- 04.07.2017 r. – Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) – p. Krystyna Broj,

- 04.07.2017 r. – Obrowiec (Salka DFK) – p. Marta Wiora,

- 04.07.2017 r. – Zakrzów i Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) – p. Jan Nadbrzeżny,

- 04.07.2017 r. – Odrowąż (CAW Odrowąż) – Ginter Hońka

oraz dodatkowo w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gogolinie, tj. 04.07.2017 – p. Henryka Sadowska, 01.08.2017 – p. Jerzy Długosz, 05.09.2017 – p. Henryka Sadowska.

Rozwieszone zostaną plakaty na tablicach ogłoszeń w wszystkich sołectwach i w mieście Gogolin.

Ad.6.

W wolnych wnioskach poinformowano o zbliżającym się „Finale Artystycznego Lata 2017” zorganizowanym w Gogolinie w dniu 30.07.2017 wraz z Programem Pierwszym Polskiego Radia oraz o zaplanowanych na dzień 10.09.2017 r. Dożynkach Gminnych tym razem w sołectwie Malnia.

Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie poinformował
o projekcie złożonym do RPO WO na lata 2014-2020 pt. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja
i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia.” Projekt rozpocznie się w tym roku, prawdopodobnie we wrześniu.

Ad. 7                                                                                                                                                                                                                              

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył X Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                                Przewodniczący
                                   Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała na podst. nagrania.                                                                        Jan Nadbrzeżny

Monika Buk                                                                                                      

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

PDFProtokół z X Posiedzenia GRS z dnia 27.06.2017 r..pdf