Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                    Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r. ;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin,
  b) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
  c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 9. wolne wnioski i informacje;
 10. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                               /-/ Piotr Czok