Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 19 września 2017r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Omówienie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r. wraz
z załącznikami,

2. Omówienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

3. Przedstawienie informacji w zakresie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

4. Przedstawienie informacji o stanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

5. Przedstawienie informacji o możliwości pozyskania środków z emisji obligacji przez Gminę Gogolin,

6. Sprawy bieżące,

7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Bertold Hirsz

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia-Waltrauda Wicher

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Patryk Blania

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Franciszek Holeczek