Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 września 2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2018 – 2022,
  b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  d) emisji obligacji komunalnych,
  e) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
  f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 10. wolne wnioski i informacje;
 11. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                 /-/ Piotr Czok