Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce

Gogolin , dnia 13-07-2012

 

WG.VI.6220.10.2012

 

 

 

 

 

      OBWIESZCZENIE

 

        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną wraz z budową nowej hali produkcyjnej w której znajdować się będą pomieszczenia magazynowe” na działkach nr ew. 115/1, 115/3, k.m.1, obręb Dąbrówkaz wniosku złożonego w dniu 06.06.2012 przez  MTP Met-Plast Sp. z o.o. ul. Szkolna 25, 47-330 Dąbrówka.

 

    

    

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości  Dąbrówka, Zakrzów)