Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)    przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
4)    interpelacje i zapytania radnych;
5)    odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6)    sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7)    ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2016/2017;
8)    informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2017;
9)    informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2017;
10)    rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)    o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
b)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
c)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
d)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
e)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
f)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
g)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
h)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
i)     dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok;
j)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
11)    wolne wnioski i informacje;
12)    zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok